အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ပို့ကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရန်ပုံစံ

ပြည်ပသို့ အစားအသောက်များတင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ပို့ကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ပုံစံ နမူနာဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Export
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-07-26 06:03:16

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
အစားအသောက်ဆိုင်ရာပို့ကုန်လိုင်စင်ထောက်ခံချက် ပို့ကုန်လိုင်စင်ထောက်ခံချက်ကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲ ရေးဦးစီးဌာန (FDA) လျှောက်ထားခြင်း ကြည့်ရန်