ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

အမိန့်ကြော်ငြာစာသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်သည့်အနေဖြင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက သက်ရောက်မှုရှိသော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့ ပေးပို့အကြောင်းကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်စာချုပ်များအရ အမိန့်ကြော်ငြာစာများကို ပေးပို့ရန်လိုအပ်သည်။ သဘောတူညီချက်များမှာ ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သော ကုန်စည်များ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်ဆိုင်သော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအထွေထွေသဘောတူညီချက်၊ ဉာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့် အထွေထွေသဘောတူညီချက်၊ နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်သော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ တို့ ပါဝင်ပါသည်။ သဘောတူညီချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

  • ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သော ကုန်စည်များ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ

(က) အကောက်ခွန်များနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ(၁၉၉၄) အား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေသဘော တူညီချက်

(ခ) စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်

(ဂ) လူ၊တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်တို့၏ ကျန်းမာရေး၊ ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကင်းစင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်မှုများအား ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်(SPS သဘောတူညီချက်)

(ဃ) အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်များဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်

(င) ကုန်သွယ်မှုတွင် ကြုံတွေ့ရသော နည်းပညာ အတားအဆီးများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (TBT သဘောတူညီချက်)

(စ) ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း စီမံဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (TRIMS သဘောတူညီချက်)

(ဆ) ကုန်ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ခြင်းမတိုင်မီ စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်

(ဇ) ပင်ရင်းဒေသ စည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်

(ဈ) သွင်းကုန်လိုင်စင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်

(ည) အမတော်ငွေများနှင့် ပြန်လည်ချိန်ညှိပေးသည့် စီမံဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (SCM သဘောတူညီချက်)

(ဋ) အကာအကွယ်ပေးမှုများဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်

(က) မြို့ပြသုံးလေယာဉ်ပျံများ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အထွေထွေသဘောတူညီချက်

(ခ) နိုင်ငံပိုင်အစိုးရ၏ ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေသဘောတူညီချက်

ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များအား အသေးစိတ်လေ့လာလိုပါက ဤနေရာတွင် လေ့လာ နိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံအလိုက်ပေးပို့ထားသော အမိန့်ကြော်ငြာစာများကို ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ရှာဖွေမှုလမ်းညွှန်အသေးစိတ်ကို ဤနေရာတွင်လည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။