အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ(AEO)အစီအစဉ်ဖော်ပြချက်

၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ် ရေးစင်တာကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် ကမ္ဘာ့အကောက်ခွန်အဖွဲ့ (WCO)သည် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှု ကွင်းဆက်လုံခြုံရေးကိုကာလအတန်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုလုံခြုံစေရန်နှင့် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် လုံခြုံစိတ်ချရသော မူဘောင်တစ်ခုကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အကောက်ခွန်အဖွဲ့၏ လုံခြုံစိတ်ချရသောမူဘောင် (WCO SAFE FoS) ၏ အဓိကကျ သည့် အချက်တခုမှာ အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ (AEO) အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။

အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူ(AEO)အစီအစဉ်သည် အကောက်ခွန်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အကောက်ခွန် မှလုပ်ငန်း/အဖွဲ့အစည်းကို ယုံကြည်မှုပေးသည့် ရလဒ်အနေဖြင့် အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူ(AEO) မှတင်သွင်း/တင်ပို့သည့် ကုန်ပစ္စည်း များအပေါ် စစ်ဆေးမှုအနည်းအကျဉ်း သို့မဟုတ် လုံးဝဖြေလျော့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အကောက်ခွန်အဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သောကြောင့် အခွင့်ရစီးပွား‌ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ (AEO) အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ့အကောက်ခွန်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင် ရွက်သူဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာကို ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောက်ခွန်ဝန် ထမ်းများအတွက်ထုတ်ပြန်၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင် မြန်မာ့အကောက်ခွန်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ပို့ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအား အခွင့်ရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ (AEO)(Level-1) အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

 

 

(AEO) ဆိုင်ရာအချက်အလက်အပြည့်စုံအား မြန်မာ့အကောက်ခွန်၏ တရားဝင်Website ဖြစ်သည့်

Authorized Economic Operator တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။