ကုန်သွယ်မှုအချက်အလက်များဘဏ္ဍာတိုက် Website အတွက် အသိပေးဖော်ပြချက်

ဤ website တွင် ပါဝင်သော အချက်အလက်များ အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်စေ ရေး နှင့် တိကျမှန်ကန်မှုရှိစေရေးတို့အတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ထား ကြပါ သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဝန်ကြီးဌာနများမှ ကျင့်သုံးသည့် စီမံဆောင်ရွက်မှုများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲမှုများ ရှိနေတတ်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆဲကာလအတွင်း၌ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော သတင်းအချက်အလက်များ၏ မှန်ကန်တိကျမှုကို အာမခံချက် မပေးနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် website အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် သတင်းအချက် အလက်များ၏ အရေးပါမှုပေါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာန များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသင့်ပါကြောင်း အသိပေးဖော်ပြအပ် ပါသည်။