ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 15 of 337 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
ကမ်းရိုးတန်းသွားနှင့်မြစ်တွင်းသွား သင်္ဘောများဆိုက်ကပ်အသုံးပြုနိုင်ရေး အတွက် ယာယီပြည်တွင်းဆိပ်ကမ်းတံတားအဖြစ်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၅/၂၀၂၃) ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ကုန်သွယ်ရေးစခန်းပြောင်းလဲ တင်ပို့တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် အသိပေး ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်ရငွေပေးသွင်းခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသည့် ကုမ္ပဏီများကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရ အရေးယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများက မိမိတို့ ရရှိသည့် လစာငွေ သို့မဟုတ် အခြားဝင်ငွေများကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘဏ်လမ်းကြောင်း မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်လွှဲပို့ခြင်းအပေါ် အထူးအစီအစဉ် အနေဖြင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်/ လျှပ်စစ်သုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ် တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့်အသိပေးကြေညာချက်ကို ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၇/၂၀၂၂) ပါ သတ်မှတ်ချက်အရ ပို့ကုန်ရငွေ ပြည်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသည့်ကုမ္ပဏီများကို ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံအား အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၄/၂၀၂၃) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ကုန်စည်အမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၅/၂၀၂၃) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁/၂၀၂၃) အီလက်ထရော နစ်နည်းလမ်းဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းလမ်းညွှန် (E-Commerce Guidelines) အား ထုတ်ပြန်ခြင်းကို အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၅/၂၀၂၃) မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဆီယံ-သြစတြေးလျ -နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်နှုန်း လျှော့ချမှုအစီအစဉ်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၅/၂၀၂၃) စစ်တွေ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှသာ တင်ပို့ခွင့်ပြုမည့် ကုန်ပစ္စည်းများ သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်ခြင်းကို အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၇၀/၂၀၂၃)အမိုနီယမ်ကလိုရိုက် ( Ammonium Cloride) (ဇဝက်သာ)ကို လက်ဝယ်ထားအသုံးပြုခွင့်ရှိသည့် ပမာဏသတ်မှတ် သည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၄/၂၀၂၃) မြဝတီလမ်းပိုင်း အချို့ပျက်စီးမှုအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေဆဲ ကာလအတွင်း တင်ပို့၊ တင်သွင်းမှု အား နယ်စပ်စခန်း/ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၀/၂၀၂၃) အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အကောက်ခွန် ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၂၃ ခုနှစ်) ထုတ်ပြန်ခြင်း Law အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၆၁/၂၀၂၃) ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအမိန့် (အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၃/၁၉၉၃) ကို ပြင်ဆင်သည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf