ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 15 of 345 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၂၇/၂၀၂၃) ပို့ကုန်ရငွေများအား ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရမည့်ကာလကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် picture_as_pdf picture_as_pdf
မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးစခန်းပြောင်းလဲ တင်ပို့တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ(၁၇/၂၀၂၃) အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်း (Online Sales) လုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ကောက်ခံမည့် မှတ်ပုံတင်ကြေးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးအကြောင်းကြား ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၀/၂၀၂၃) ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့် ခုနှစ်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၆/၂၀၂၃) သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ အကောက်ခွန်ကုန်လှောင်ရုံတွင် ထည့်သွင်းသိုလှောင် ခွင့်ပြုသည့် ကုန်စည်စာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၄/၂၀၂၃) မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန် တားမြစ် ပိတ်ပင်သည့် ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်းမှ Ethylene Oxide အားပယ်ဖျက်၍ ကန့်သတ် ဓာတုပစ္စည်းအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့်အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၆/၂၀၂၃) ပို့ကုန်တင်ပို့ခြင်းမှရရှိသည့် ပို့ကုန် ရငွေပမာဏ၏ ၅၀% အစား ၃၅% ကိုသာ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် လဲလှယ် ဆောင်ရွက်ရန် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၅/၂၀၂၃) မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန် တားမြစ် ပိတ်ပင်သည့် ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ကမ်းရိုးတန်းသွားနှင့်မြစ်တွင်းသွား သင်္ဘောများဆိုက်ကပ်အသုံးပြုနိုင်ရေး အတွက် ယာယီပြည်တွင်းဆိပ်ကမ်းတံတားအဖြစ်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၅/၂၀၂၃) ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ကုန်သွယ်ရေးစခန်းပြောင်းလဲ တင်ပို့တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် အသိပေး ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်ရငွေပေးသွင်းခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသည့် ကုမ္ပဏီများကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရ အရေးယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများက မိမိတို့ ရရှိသည့် လစာငွေ သို့မဟုတ် အခြားဝင်ငွေများကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘဏ်လမ်းကြောင်း မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်လွှဲပို့ခြင်းအပေါ် အထူးအစီအစဉ် အနေဖြင့် လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်/ လျှပ်စစ်သုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ် တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့်အသိပေးကြေညာချက်ကို ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၇/၂၀၂၂) ပါ သတ်မှတ်ချက်အရ ပို့ကုန်ရငွေ ပြည်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသည့်ကုမ္ပဏီများကို ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံအား အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၄/၂၀၂၃) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ကုန်စည်အမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၅/၂၀၂၃) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf