ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 61 - 75 of 359 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် လိုင်စင်/ပါမစ် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လိုင်စင်/ပါမစ်ကြေး ပေးသွင်းရန်ကိစ္စအား ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၃) ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများမှ ဆန်နှင့်ဆန်ထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုအပေါ် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၄/၂၀၂၃) အား အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပင်လယ်ထွက်ပစ္စည်းဝယ်ယူစုဆောင်းခွင့် လိုင်စင်ခနှုန်းထားများကို အမျိုးအစား၊ ပမာဏ အလိုက်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၂/၂၀၂၃) ထုတ်ပြန်ခြင်း Order ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၂) ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကုန်စည်များအနက် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုသောကုန်စည်လိုင်းများအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အသိပေးကြေညာချက် Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၃)နယ်စပ်မှတင်ပို့ သည့်ကုန်စည်အားလုံးအနေဖြင့် Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်တွင်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၃)နယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးမှ ပြည်ပသို့ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ရာတွင်ကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်မည့် ယာဉ်များက ကုန်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်ခွင့်ကို အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ကြိုတင် လျှောက်ထားထုတ်ယူရန် အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၂၂ (ကန့်သတ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း) Order စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄/၂၀၁၇) (ရေထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပတင်ပို့ခြင်းမပြုမီ စက်ရုံများတွင် ကြိုတင်စိစစ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Notification ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၂/၂၀၂၁(မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ခ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း) Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၈(မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ခြင်း) Notification စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
CITES ကွန်းဗင်းရှင်းနှင့် ဥပဒေအရကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ Decree သစ်တောဦးစီးဌာန သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ် မူဆယ် (မန့်ဝိန်း) ဝင်ထွက်ဂိတ်မှပို့ကုန်သွင်းကုန် ယာဉ်များဝင်ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်း ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁/၂၀၂၃) ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခြင်း Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၁/၂၀၂၂) ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၂၂(အစပျိုးစမ်းသပ်ကာလ(Pilot Project) အတွင်းပြည်ပမှ လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ Notification ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf