မြန်မာနိုင်ငံမှကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်နယ်မြေမှထွက်ခွာသောအခါကုန်စည်များကို မြန်မာနိုင်ငံမှတင်ပို့သည်ဟုမည်ပါသည်။ စီးပွားဖြစ်တင်ပို့ခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောတင်ပို့ခြင်းတို့ပေါ်မူတည်၍တင်ပို့ရာတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမတူညီပါ။ (ခရီးသွားတစ်ဦးအနေဖြင့်သယ်ယူ လာသော တစ်ကိုယ်ရည်သုံးအရေအတွက်နည်းနည်းဖြင့်အဝတ်အထည်၊ ဆေးလိပ်နှင့် အရက်များသည်စီးပွားဖြစ်သယ်ယူခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက် အကောက်ခွန်နှင့်အခွန်အခများကင်းလွတ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှတင်ပို့ခြင်းများကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် ပို့ကုန်အပေါ်စည်းကြပ်သည့်အခွန်အခများကို ကောက်ခံခြင်းနှင့်တွက်ချက်ခြင်းများအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါ သည်။ ထို့ပြင် ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောဥပဒေအရ စည်းကြပ်ထိန်းကျောင်းခြင်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

အညွှန်း

လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း
တားဆီးထားသောပို့ကုန်များ
ပို့ကုန်လိုင်စင်
လူ၊တိရိစ္ဆာန်၊အပင်နှင့်အစားအစာပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ကြောင်းလိုအပ်ချက်
ကုန်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများလိုအပ်ချက်
အကောက်ခွန်ကြေငြာခြင်းနှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
ပို့ကုန်အခွန်များ
အကောက်ခွန်နှင့်အခွန်အခများပေးဆောင်ခြင်း
ပို့ကုန်စစ်ဆေးခြင်းများ
အထူးစီးပွားရေးဇုန်(SEZs)
အထည်ချုပ်စက်ရုံများကိုမီးမောင်းထိုးဖော်ပြခြင်

လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း

 မြန်မာနိုင်ငံမှကုန်စည်များတင်ပို့ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက် မည့်အသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီအဖြစ် ဦးစွာလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ပြီး၊ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် အသေးစိတ်ကို ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

 1. တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့်နိုင်ငံခြားသီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနအောက်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာန(DICA), တွင်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ရပါ မည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (OSS) တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
 2. ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းသည် ၅ နှစ်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကြေး ၂၀၀၀၀၀ ကျပ်နှင့် online ဝန်ဆောင်ခ ၃၀၀၀ ကျပ်အား ပေးသွင်းရ မည်။ (သမဝါယမအသင်းလီမိတက်ကုမ္ပဏီများသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရန်ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ သမဝါယမအသင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သက် တမ်းအပေါ် သမဝါယမဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ထောက်ခံချက်ဖြင့် အများဆုံး (၅)နှစ် သာခွင့်ပြုပါမည်။ မှတ်ပုံတင်ကြေးမှာ သက်တမ်း (၁)နှစ်အထိ  ၅၀၀၀၀ ကျပ် ၊ (၂ ) နှစ် အထိ ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်၊ (၃ ) နှစ်အထိ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်  ၊ (၃ ) နှစ်အထက်မှ (၅ )နှစ်အထိ ၂၀၀၀၀၀ ကျပ်  နှင့် Online ဝန်ဆောင်ခ ၃၀၀၀ ကျပ်အားပေးသွင်းရမည်။)

တားဆီးထားသောပို့ကုန်များ

မြန်မာနိုင်ငံသည် အချို့သောသတ်မှတ်ကုန်စည်များ တင်ပို့မှုကိုတားဆီးထားပါသည်။ တားဆီးထားသောပို့ကုန်များဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သိရှိရန် ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ WTO ၏ GATT ၊ ပုဒ်မ ၂၀ နှင့် ၂၁ တွင် လူ၊ အပင်နှင့်တိရိစ္ဆာန်၏ ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ကို ခြိမ်းခြောက် စေတတ်သော၊ ပြည်သူ့အသက်အိုးအိမ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သောပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ဥပမာ - လက်နက်ပစ္စည်းများနှင့်ခဲယမ်းမီး ကျောက်များ ၊ ယင်းနှင့်အလားတူပစ္စည်းများတင်ပို့မှုကို တားဆီးခွင့်ပြုထားသည်။ GATT ၏ ပုဒ်မ ၂၀ နှင့် ၂၁ တို့နှင့်အညီ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် အောက်ဖော် ပြပါပို့ကုန်တင်ပို့ခွင့်မပြုသည့်ကုန်စည်များကို ၁၇-၈-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၉/၂၀၂၀ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားပြီးဖြစ်ပါသည်-

တွတွင်းထွက်ပစ္စည်းနှင့် ဓါတ်သတ္ထုပစ္စည်းများ
    (က) စိန်
    (ခ) ရေနံစိမ်း (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၁၉၉၉ တွင် ရေနံ)
တိရိစ္ဆာန်နှင့် တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ
   (ဂ) ဆင်စွယ်
   (ဃ) ဆင်၊ မြင်း နှင့် ရှားပါးတိရိစ္ဆာန်များ
အထွေထွေကုန်ပစ္စည်းများ
    (င) လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက်
    (စ) ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ
မိမိမသေချာသောအမျိုးအမည်များဖြစ်ခဲ့ပါက စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက် ရှိကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲသို့ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။Top.

ပို့ကုန်လိုင်စင်

မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းများအတွက် ပို့ကုန်လိုင်စင်လိုအပ်ချက်ကို ဖြေလျော့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ သို့သော်ကုန်စည်အချို့တင်ပို့ရာတွင်ပို့ကုန်လိုင်စင်ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပို့ကုန်လိုင်စင်လိုအပ်သည့်ကုန်စည်လိုင်းများကို အောက်ပါ Link များတွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့်ဌာနဖြစ်ပါသည်။ ပို့ကုန်လိုင်စင်များကိုခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့်အခါတွင်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း များမှထုတ်ပေးသော ထောက်ခံချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပို့ကုန်လိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေကောက် ခံခြင်းမရှိပါ။

                   ပို့ကုန်လိုင်စင်ရရှိရန် ထောက်ခံချက်များထုတ်ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများ

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ

ကုန်စည်စာရင်းများ

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိူးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

မျိုးစေ့များ၊ အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဓါတ်မြေဩဇာ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

သစ်ခွဲသားနှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၊ အိုဇုန်း လွှာကိုပျက်စီးစေသော ဓါတုပစ္စည်းများ၊ ဓါတ်သတ္ထု ပစ္စည်းများ၊ ဆိုဒီယမ်ဆာရင်နိုက်

 ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန (FDA)

သွားတိုက်ဆေး၊ မာကျုရီ၊ ဆေးဝါး ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးပစ္စည်း ကိရိယာများ၊ စားသောက် ကုန်များ (pre-packaged food) ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများ၊

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိူးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

တိရိစ္ဆာန်အရှင်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ၊ တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးများ၊ကုသမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊စိုက်ပျိူးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ရေထွက်ပစ္စည်းများ(အရှင်၊ အသားလွှာ များအပါအဝင်) နှင့် ငါး/ပုဇွန် မွေးမြူရေးအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးများ

 

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန(ထိန်းချုပ်ဓါတုပစ္စည်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ)

ထိန်းချုပ်ဓါတုပစ္စည်းများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ဓါတ်ငွေ့အရည်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်များ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

တယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ ယာဉ်များ (ရေယာဉ်နှင့်လေယာဉ်များ)

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ဓါတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်လုပ်ငန်း တာဝန်များအားလုံးအတွက် FOB Incoterm ကိုအသုံးပြုပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည်ပို့ကုန်ဆောင်ရွက်သည့်ဈေးနှုန်းကိုစိစစ်ခြင်း၊ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင်သော ပို့ကုန်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအပေါ် ပို့ကုန်လိုင်စင်ငြင်းပယ်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းများအတွက် TradeNet2.0 online system https://www. myanmartradenet.com/ ကိုထူထောင်ထားရှိပြီး online  ဖြင့်လျှောက်ထားနိုင် ရန်ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။ TradeNet 2.0 စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်လိုင်စင်လိုင်စင်/ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အား ဤနေရာ တွင်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ https://www.myanmartradenet.com/ တွင် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ရန်လမ်းညွှန်များ (User Guide) ကိုလည်းရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် လက်ရှိတွင်နယ်စခန်းများ၌ ပို့ကုန်လိုင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် Border Trade Online System (BTOS) ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်များစာရင်းကို နှစ်စဉ်သုံးသပ်၍ဖြေလျော့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

လိုအပ်သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၊ ပါမစ်များ (သို့) ပို့ကုန်ထောက်ခံချက် အစရှိသည်များ

(၁)  တင်ပို့မည့်ကုန်စည်သဘာဝအပေါ်မူတည်၍ တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသောအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၊ ပါမစ်များ(သို့)ပို့ကုန်ထောက်ခံချက်များကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများထံမှရယူရန်လိုအပ် ပါသည်။

(၂) ပို့ကုန်များသည်တဖက်သတ်အခွန်သက်သာခွင့်ပေးခြင်းများကိုလည်း ခံစားရယူနိုင်ပါသည်။ ပို့ကုန်တင်ပို့ရာတွင် အာဆီယံ  AFTA (သို့) အခြားသော ASEAN Plus FTAs များအောက်မှ အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်များရရှိရန်အတွက် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်ကိုရယူရမည့် ကုန်စည်များလည်းရှိပါသည်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြားချုပ်ဆိုထားသော  AFTA အပြင် အခြားသောလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက်များဖြစ်ကြသည့် အာဆီယံ-ကိုရီးယား၊ အာဆီယံ-ဂျပန်၊ အာဆီယံ-အိန္ဒိယ၊ အာဆီယံ-တရုတ်၊ အာဆီယံ-သြစတြေးလျ-နယူးဇီလန်၊ အာဆီယံ-ဟောင်ကောင်နှင့် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူစာချုပ်တို့လည်းရှိပါသည်။ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်ရယူရ ခြင်းကို paper-based နှင့် web-based နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံများအလိုက် ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်ပုံစံ စုစုပေါင်း (၁၁) မျိုးရှိပါသည်။ သက်သေခံလက်မှတ်ပုံစံနှင့် လျှောက်ထားရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

(၃)ပို့ကုန်ဆိုင်ရာအကောက်ခွန်သက်သာခွင့်မရှိသော ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ညီနောင်အသင်းအဖွဲ့များ၏ထောက်ခံချက် များအပေါ် ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပို့ကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းနှင့် ပြင်ဆင်ချက်များ

ပို့ကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းသည် လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှ ၃ လ သက်တမ်းရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၃ လ သက်တမ်းပြီးလျှင် ပို့ကုန်တင်ပို့သူသည်လိုင်စင်ကို ၂ လ သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်။ ၂ လ သက်တမ်းအပြင် နောက်ထပ် ၁ လ ထပ်မံသက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည်။ လိုင်စင် သက်တမ်း ၆ လ ပြီးလျှင် ပို့ကုန်လိုင်စင်အသစ်ကို ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် လိုင်စင်ကြေးပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ ပို့ကုန်လိုင်စင်ပြင်ဆင်ချက်များကို ကုန်များသင်္ဘောမတင်မီ အထိပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ပို့ကုန် လိုင်စင်ပြင်ဆင်ကြေးများကို ဤနေရာ တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အလိုအလျောက်စနစ်

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည်မြန်မာ့အလိုအလျောက်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းခြင်းစနစ် (MACCS) ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Automated Cargo Clearance System  ဖြင့် အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာများပြားလှစွာသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုစီမံဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းစနစ်တွင် အသုံးပြုသူမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကုန်စည်ရှင်းလင်းခြင်း၊ cargo စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ နည်းပညာအချက်အလက်နှင့် helpdesk ဟူ၍ပါဝင်ပါသည်။ MACCS သည် သင်္ဘောလိုင်း၊ လေကြောင်းလိုင်း၊ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ဂိုဒေါင်ဆောင်ရွက် သူ၊ Customs brokers များ၊ တင်ပို့/တင်သွင်းသူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ MACCS ကို ရန်ကုန်၊ မြဝတီ၊ မူဆယ်၊ ချင်းရွှေဟော်တို့တွင် တပ်ဆင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ MACCS သည် National Single Window ၏ အခြေခံလည်းဖြစ်ပြီး၊ အခြားသောအစိုးရဌာနများ အဖွဲ့အစည်းများမှလိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်၊ တင်သွင်း/ တင်ပို့ခြင့်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် အတည်ပြုချက်/ ငြင်းပယ်ချက်များကို MACCS မှတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းစနစ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှ စတင်၍ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ MACCS သည် တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အချိန်ကိုသိသာစွာလျော့ချနိုင်ပါသည်။Top.

လူ၊ တိရိစ္ဆာန်၊အပင်နှင့်အစားအစာ ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ကြောင်း လိုအပ်ချက်

တင်ပို့လိုသောကုန်စည်သည် အပင်၊ တိရိစ္ဆာန်၊ အစားအစာပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်ကြောင်း စစ်ဆေးထောက်ခံချက်လိုအပ်ပါက ၎င်းကုန်စည်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရပါမည်။ ဤ website တွင် ကုန်စည်များအတွက် အသေးစိတ်လိုအပ်ချက် များကို Commodity Search စာမျက်နှာရှိ ရှာဖွေသည့်နေရာမှဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် SPS measures နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှချမှတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော SPS စံချိန်စံညွှန်းများသည် CODEX, ASEAN နှင့် OIE တို့မှသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကို Procedures page စာမျက်နှာတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Top.

ကုန်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများ လိုအပ်ချက်

အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများအတွက် နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းလိုအပ်ချက်များဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤနည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကို သုတေသနနှင့်တီထွင်စမ်းသစ်မှုဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံဌာနအဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  တင်ပို့မည့်ကုန်စည်များ အတွက်တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ သက်ဆိုင်ရာ competent authorities မှစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါက တင်ပို့သူများသည် ၎င်းကုန်စည်များအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့်စပ် လျဉ်းသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများ သဘောတူညီချက်ပါလိုအပ်ချက်အရ TBT Enquiry Point ကိုတည်ထောင်ထားပါသည်။ TBT Enquiry Point နည်းပညာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်းများရှိပါက TBT Enquiry Point တွင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Top.

ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာနှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာများစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

၁ ။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာများစစ်ဆေးမှုများကို  အကောက်ခွန်မှ ဦးစီးဆောင်ရွက်ပါသည် ။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သော CUSDEC-2 Export Declaration Form ပါ၀င်ပါသည်။ ထို့အပြင် CUSDEC-4 Customs Valuation Form ပါ၀င်ပါသည်။

၂ ။ အခြားလိုအပ်သောသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများမှာ

  • (က) ပို့ကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်
  • (ခ) ကုန်တန်ဘိုးစာရင်း
  • (ဂ) ကုန်ထုပ်ပိုးစာရင်း
  • (ဃ)အရောင်းအဝယ်စာချုပ်
  • (င) ငွေလွှဲစာတမ်း
  • (စ) ပစ္စည်းနမူနာ
  • (ဆ)သစ်တောထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့ ခွင့်
  • (ဇ) တင်ပို့မည့်တိရိစ္ဆာန်အရှင်များ၏ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်
  • (ဈ)ရှားပါးတိရိစ္ဆာန်တင်ပို့ခွင့်ပါမစ်
  • (ည)အခြားလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ၊ တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်များ (ဥပမာ- ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံ လက်မှတ်များ၊ အစားစာနှင့်ဆေးဝါးများထောက်ခံချက်များ)

၃။ ယေဘုယျအားဖြင့် အကောက်ခွန်ကြေညာလွှာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို အကောက်ခွန်ဌာနသို့ ကုန်စည်မတင်ပို့ခင် ဆောလျင်စွာတင်ပြလျောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ Top.

၄။   ကုန်စည်များကို ကမ္ဘာ့အကောက်ခွန်အဖွဲ့အစည်း မှသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဂဏန်း ၈ လုံးအထိ စည်းဝါးညီအကောက်ခွန်စနစ်ကိုကျင့်သုံး၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်အမည်ပေးစနစ်သည် အာဆီယံ၏ အကောက်ခွန်စည်းဝါးညီအမည်ပေး စနစ်ဖြင့်လည်း လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အကောက်ခွန်နှုန်းများကို Myanmar Tariff Classification နှင့် Tariff rates တို့ကိုဖော်ပြထားသောဤ website ပေါ်ရှိ Commodity Search မှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ တင်ပို့မည့်ကုန်စည်ကို မှန်ကုန်စွာခွဲခြားတင်ပြရန်မှာလည်း တင်ပို့သူ၏တာ၀န်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ မိမိမသေချာသောကုန်စည်များအမျိုးအမည်ကို ခွဲခြားမှုမပြုနိုင်ခဲ့လျှင် မြန်မာ့အကောက်ခွန်ဌာန သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ကုန်စည်၏ အကောက်ခွန်တန်ဘိုးတွက်ချက်နှုန်းမှာ ပစ္စည်းအပေါ်မူတည်၍ ထိုပစ္စည်းမှာလည်း အရောင်းစာချုပ်ထဲတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ကုန်စည်တန်ဘိုး တွက်ချက်ရန်မသေချာပါက မြန်မာ့အကောက်ခွန်ဌာနသည် Article 7 တွင်ဖော်ပြထားသည့် General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) တွက်ချက်နည်းနှင့်ကိုက်ညီသောအခြားတွက်ချက်နည်း (၅) မျိုးကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ Top.

ပို့ကုန်အခွန်များ
•    ပို့ကုန်အခွန်များကို အကောက်ခွန်မှသတ်မှတ်ကုန်စည်အလိုက်ကောက်ခံပါသည်။ အကောက်ခွန်သည် ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနကိုယ်စား ပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန်အပေါ်တွင်ကြိုတင် ဝင်ငွေခွန် ၂% ကိုကောက်ခံသည်။
•    စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆-ခ အရအပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပြည်တွင်းမှပြည်ပသို့ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှပြည်တွင်းသို့ဖြစ်စေ ကုန်စည်များတင်ပို့ခြင်း (သို့မဟုတ်) တင်သွင်းခြင်းပြုသည့်အခါ ယင်းကုန်စည်များအတွက် ဝင်ငွေနှစ်အတွင်းကြိုတင်ခွန်ကောက်ခံရမည့်နှုန်းထားနှင့်နည်းလမ်းများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၈/၂၀၁၉ ထုတ်ပြန်၍သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပို့ကုန်ကို ကျပ်ငွေဖြင့်တင်ပို့ခြင်းဖြစ်ပါက တင်ပို့သည့်ကုန်စည်တန်ဖိုး၏ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် တင်ပို့ခြင်းဖြစ်ပါက တင်ပို့သည့်ကုန်စည်တန်ဖိုးကို တင်ပို့သည့်နေ့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်သောနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့် တွက်ချက်၍ရရှိသောပို့ကုန်တန်ဖိုး၏နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းကောင်း ဝင်ငွေနှစ်အတွင်းကြိုတင်ခွန်အဖြစ် ကျပ်ငွေဖြင့်ကောက်ခံ မည်ဖြစ်ပါသည်။
•    အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ ၂၀၁၄ အရ ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအား မက်လုံးပေးသည့် အစီအစဉ်များလည်းရှိပါသည်။
•    အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ၊ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေတို့အကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဤနေရာ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Top.

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှပို့ကုန်တင်ပို့မှုအပေါ်စစ်ဆေးခြင်းများ
•    ပို့ကုန်စစ်ဆေးမှုများကို အကောက်ခွန်မှဦးစီးဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကုန်စည်တင်ပို့သူနှင့်တင်သွင်းသူများအကြား ကုန်စည်အရေအတွက်၊အရည်အသွေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍အငြင်းပွားမှု များကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်နှင့်တားမြစ်ထားသော ပို့ကုန်များတင်ပို့မှုမှ ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
•  အစိုးရအသိအမှတ်ပြုပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများကလည်းဆန်ကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ကုန်စည်များ သင်္ဘောမတင်မီကြိုတင်စစ်ဆေးမှုများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ Top.

အထူးစီးပွားရေးဇုန် (SEZs)
•    မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့နိုင်ရေးတို့ကို အားပေးရန်အတွက်အထူးစီးပွားရေးဇုန်များကိုတည်ဆောက်ထားပါသည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင်းတည်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုကို ဆောင်ရွက်ကြပြီးအဆိုပါပို့ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် အခွန်နှင့်သွယ်ဝိုက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များရရှိကြပါသည်။ FDI ကိုအားပေးရန်နှင့် စီးပွားရေးမူဝါဒအသစ်များဖော်ဆောင်ရန် တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများသည် အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
•    မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေပြဌာန်းချက်များကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် ပြင်ဆင် ခဲ့ပါသည်။ ဤဥပဒေအရ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ကြသောရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် အမျိုးမျိုးသောအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် အခွန်လျော့ချခြင်းများအတွက် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြင်ဆင်ချက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဤနေရာ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

    အစိုးရအနေနှင့် လက်ရှိတွင်ထားဝယ်၊ ကျောက်ဖြူနှင့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် (၃) ခုကို တည်ဆောက်ထားပါသည်။ Top.