ပုံစံများ

  အားလုံးပြရန်


Displaying 76 - 80 of 80 results
ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ထုတ်ပြန်သူ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း၊ ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာအတွက် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန်လျှောက်လွှာ (အစ-၁) တင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်ရရှိပြီး ပြည်ပသို့ တင်ပို့မည့် ပစ္စည်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူသည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံ (အစ-၁) အားအသုံးပြု၍ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်ပြုရန် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၇) ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကိုပြည်ပသို့ တင်ပို့လိုသူသည် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်ပြုရန်ထောက်ခံချက်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သို့ ဤလျှောက်လွှာပုံစံ (၇) အားအသုံးပြု၍ လျှောက်ထားရမည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း   ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းကို ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသူသည် ဤသွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာကို အသုံးပြုရမည်။ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသူသည် ဤပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်လွှာကို အသုံးပြုရမည်။ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf