၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့ထုတ် အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၄၂)၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ်

-

  • အဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
  • ကဏ္ဍ General