၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့ထုတ် အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၄၂)၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ်

-

  • Agency Ministry of Foreign Affairs
  • Category General