ကြေငြာချက်များ

  အားလုံးပြရန်Displaying 16 - 30 of 50 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ Created On
စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအမိန့်ကို ပြင်ဆင်သည့်အမိန့် Import/Export picture_as_pdf 2020-10-28
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ ၁၆/၂၀၂၀ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံ တင်လျှောက်ထားရာတွင် ဖြည့်သွင်းရမည့်အချက်များ မှန်ကန်စွာ စိစစ်တင်ပြနိုင်ရေး ကြေငြာချက်) Import/Export picture_as_pdf 2020-10-09
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ ၁၅/၂၀၂၀ (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထား လျှက်ရှိသည့် Tradenet Member များ သိရှိရန် ကြေငြာချက်) Import/Export picture_as_pdf 2020-10-09
သတင်းလွှာ ၁၄/၂၀၂၀ (Fully Online စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုမည့် ကုန်စည်အမည်စာရင်းအားထုတ်ပြန်ခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2020-10-08
ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁၃/၂၀၂၀) - ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား e-mail ဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငွေပေးသွင်းမှုအား Quick pay ဖြင့် ပေးသွင်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2020-09-30
အသိပေးကြေငြာချက် Import/Export 2020-09-22
သတ်မှတ်သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရန်ကာလ တိုးမြှင့်ခြင်း Import picture_as_pdf 2020-09-17
သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၁၁/၂၀၂၀ (အာဆီယံဒေသတွင်းထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင် ပင်းရင်း ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့်အစီအစဉ်အရ အတည်ပြုပို့ကုန်တင်ပို့သူများ လိုက်နာ ဆောင်ရက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်ထုတ်ပြန်ခြင်း) Export picture_as_pdf 2020-09-16
သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၁၀/၂၀၂၀ (ရွှေ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်သော အနုပညာပစ္စည်း များနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တင်ပို့/တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ) Import/Export picture_as_pdf 2020-08-14
ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း Export picture_as_pdf 2020-07-13
သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်များ တင်သွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း Import picture_as_pdf 2020-07-13
ယမကာတင်သွင်းခွင့်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းလွှာ(၉/၂၀၂၀) Export picture_as_pdf 2020-06-12
သတင်းလွှာအမှတ်၊ ၇/၂၀၁၉ (အကောက်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် များလျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကြေငြာခြင်း) Import/Export picture_as_pdf 2020-06-02
လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဆိုင်ရာ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်များအရ အာဆီယံနှင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ၏ ပင်ရင်းဒေသထွက်ကုန်များအပေါ် အကောက်ခွန် သက်သာခွင့် လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၁၂/၂၀၂၀) Import/Export picture_as_pdf 2020-06-01
Myanmar Tradenet Member ဝင်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းများကို သတ်မှတ် ကာလအတွင်း ယာယီသက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ခြင်း Import/Export picture_as_pdf 2020-05-29