လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဆိုင်ရာ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်များအရ အာဆီယံနှင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ၏ ပင်ရင်းဒေသထွက်ကုန်များအပေါ် အကောက်ခွန် သက်သာခွင့် လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၁၂/၂၀၂၀)

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် ပင်လယ်ရေကြောင်း အကောက်ခွန်အက် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၀၄ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ “လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်မြေဆိုင်ရာ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်များအရ အာဆီယံနှင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ၏ ပင်ရင်းဒေသထွက်ကုန်များအပေါ် အကောက်ခွန် သက်သာခွင့် လျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ” ကို အမိန့်ကြော်ငြာစာ     အမှတ် (၁၂/၂၀၂၀) ကို ၂၄-၁-၂၀၂၀ နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Import/Export

file_downloadဒေါင်းလုပ်