ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမီတက်၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဦးစိုင်းအုန်းမြင့် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ (၁၄:ဝ၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမီ တက်၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဦးစိုင်းအုန်းမြင့် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည်ခန်းမ (၂) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ

အဖွဲ့အစည်း
ကဏ္ဍ