အသိပေးကြေညာချက်

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ ပါမစ်မရရှိဘဲ ကုန်ပစ္စည်းများ ကြိုတင်တင်သွင်းခြင်း မပြုကြရန်နှင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ ပါမစ်မရမီ ကြိုတင်တင်သွင်းလာပြီးမှ တင်ပြခြင်းများ မပြုလုပ်ကြရန် အသိပေးကြေညာချက်အား (၂-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2023-02-02
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-02-10 09:40:39

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ