ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၃)နယ်စပ်မှတင်ပို့ သည့်ကုန်စည်အားလုံးအနေဖြင့် Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်တွင်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည်  နယ်စပ်မှတင်ပို့ သည့် ကုန်စည်အားလုံးအနေဖြင့် Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက် ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၃) အား (၄-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2023-02-04
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-02-10 09:29:12

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ