ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၃)နယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးမှ ပြည်ပသို့ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ရာတွင်ကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်မည့် ယာဉ်များက ကုန်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်ခွင့်ကို အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်ကြိုတင် လျှောက်ထားထုတ်ယူရန် အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှ ပြည်ပသို့ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရာတွင် ကုန်ပစ္စည်း တင်ဆောင်မည့်ယာဉ်များအနေဖြင့် ကကုန်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်ခွင့်ကို အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ကြိုတင်လျှောက်ထားထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် ပို့ကုန်/ သွင်းကုန်သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၃) အား (၁-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2023-02-01
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-02-10 09:07:03

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ