အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၂၂ (ကန့်သတ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း)

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ကန့်သတ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးစာရင်းအားအမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၉/၂၀၂၂) အား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2022-09-28
ဥပဒေ အမျိုးအစား Order
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-02-10 08:54:14

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ