အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၈(မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ခြင်း)

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီသည် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀/၂၀၁၈) အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

 

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2018-06-28
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-02-06 07:56:53

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ