အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃၂/၂၀၂၂(သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက် ထားရန်လိုသောကုန်စည်လိုင်းများအားထုတ်ပြန်ခြင်း)

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ (၂-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ပြည်ပမှ တင်သွင်းမည့်ကုန်စည်များနှင့်ပတ်သက်၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်လိုင်းများအား အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၂/၂၀၂၂) ဖြင့် ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2022-05-02
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-07-18 08:24:54

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၈/၂၀၂၀) Myanmar 1.34MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
သတင်းလွှာအမှတ် (၁၈/၂၀၂၁) Myanmar 511.72kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
သတင်းလွှာအမှတ် (၉/၂၀၂၂) Myanmar 8.98MB file_downloadဒေါင်းလုပ်