အဏုမြူစွမ်းအင်ဥပ​ဒေ ၁၉၉၈

နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် အဏုမြူစွမ်းအင်ဥပဒေကို ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 1998-06-08
ဥပဒေ အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-06-21 16:48:13

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ