ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း

စက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းလိုသူသည် တင်သွင်းခွင့်ကို ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ Form (ပုံစံ) နမူနာအတိုင်း လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Import
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-03-19 10:28:14

picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms