ရေထွက်ကုန်များတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်လွှာ

ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်များတင်သွင်းမှုအတွက် တင်သွင်းမှုထောက်ခံချက်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ 

အဖွဲ့အစည်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Import
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-08-10 11:58:44

picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms