ရေထွက်ကုန်များတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်လွှာ

ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်များတင်ပို့မှုအတွက် တင်ပို့မှုထောက်ခံချက်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ 

အဖွဲ့အစည်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Export
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-08-10 11:55:08

picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms