မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ၏ထောက်ခံချက် (ပုံစံ ၁၃)

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပုံစံ ၁၁ သို့မဟုတ် ၁၂  ဖြင့် လျှောက်ထားမှုအပေါ်  ထောက်ခံချက်ပေးရန် ခွင့်ပြုပါက ထောက်ခံချက်ကို ပုံစံ ၁၃ ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။ 

အဖွဲ့အစည်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Import/Export
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-31 15:10:56

picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
ပြည်တွင်းသို့မျိုးစေ့တင်သွင်းရန်အတွက် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၁၁) Myanmar 40.25kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
မြေသြဇာအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် နမူနာရယူသည့်ပုံစံ (ပုံစံ-၁၂) Myanmar 39.26kB file_downloadဒေါင်းလုပ်