မေးဖြေကဏ္ဍ


ပို့ကုန်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများ နှင့်အဖြေများ
 • question_answer အကယ်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ လက်မှတ်မထိုးနိုင်ပါက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား လက်မှတ်ထိုးပေးမည့်သူထား ထားပါသလား။( အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန )
  လိုင်စင်အားလုံးကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးသည်ဖြစ်၍ ကိုယ်စားထိုးပေးမည့်သူမရှိပါ။
 • question_answer ပြည်ပသို့ သစ်တင်ပို့လိုပါက မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိလိုပါသည်။ (သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန > သစ်တောဦးစီးဌာန)
  ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုသောသစ်များသည် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံခြားငွေ(သို့) ပြည်တွင်းသုံးကျပ်ငွေတို့ဖြင့် ရောင်းချခဲ့သောအိတ်ဖွင့်တင်ဒါမှ ဝယ်ယူရရှိသည့် သစ်လုံး၊သစ်ခွဲသားများကို ပြန်လည်ခွဲစိတ်ပြုပြင် ထားသည့် အချောထည်များ ဖြစ်ရပါမည်။ ၎င်းပစ္စည်းများကိုပြည်ပသို့ တင်ပို့လိုပါက ပါဝင်ရမည့်အချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အနောက် ကြို့ကုန်း အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သစ်တောဦးစီးဌာန ပြည်ပပို့သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ စိစစ်ထောက်ခံရေးအဖွဲ့ရုံးသို့လာရောက်လျှောက်ထားရပါမည်။
 • question_answer ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်မရှိသည့်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်များကို သိလိုပါသည်။ (
  ပြည်ပသို့ ကျွန်း၊သစ်မာ သစ်လုံးများ Baulks Square နှင့် Boule Cut Log များနှင့် ကျွန်း၊သစ်မာ ဓားရွှေများကို တင်ပို့ခွင့်မရှိဘဲ အချောထည်အဖြစ် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ပြီးမှသာ တင်ပို့ခွင့်ရှိပါသည်။ (သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန > သစ်တောဦးစီးဌာန)
 • question_answer ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်ရှိသော သစ်များအတွက် ပြေစာသက်တမ်းသတ်မှတ်ချက်ကို သိလိုပါသည်။ (သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန > သစ်တောဦးစီးဌာန)
  မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ ရောင်းချပေးထားသည့် သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၏ ပြေစာသက်တမ်းကို ကျွန်းနှင့် အုပ်စု (၁) သစ်မျိုးများအတွက် ပြေစာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော ရောင်းချသည့်နေ့ရက်မှ (၅) နှစ်အတွင်း၊ အုပ်စု(၂) နှင့် အခြားသစ်များအတွက် ရောင်းချသည့်နေ့ရက်မှ (၃) နှစ်အတွင်း သက်တမ်းသတ်မှတ်ထားပါသည်။
 • question_answer သစ်မျိုးအလိုက် ခွဲသားထွက်ရှိမှု ရာခိုင်နှုန်းကို သိလိုပါသည်။
  သစ်တောဦးစီးဌာန၏ (၂၁.၈.၂၀၁၃) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်- လင/အခ/၀၀၂၄၉/(၁၈၀၃၉-၅၀/၂၀၁၃)နှင့်(၈.၈.၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်-လင/အခ/၀၀၂၅/(၁၀၇၇၉-၉၆/၂၀၁၄) တို့အရ သစ်မျိုးအလိုက် ခွဲသားထွက်ရှိမှု ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားပါသည်။(ရည်ညွှန်းစာများပူးတွဲ အမှတ်စဥ် ၉ မှ ၁၀ ထိ)
 • question_answer ဝန်ကြီးရုံးခွဲသားထွက်ရှိမှု ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုထွက်ရှိနိုင်ပါက မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကိုသိလိုပါသည်။
  ဝန်ကြီးရုံးခွဲသားထွက်ရှိမှု ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုထွက်ရှိနိုင်ပါက သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် ကြီးကြပ်ခွဲစိတ်ရန်အတွက် သစ်တောဦးစီးရုံးချုပ်သို့တင်ပြ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • question_answer အိတ်ဖွင့်တင်ဒါမဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရရှိထားသော သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားများ ပြည်ပတင်ပို့လိုပါက မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နှင့် ၎င်းသစ်ခွဲသားများ၏ ထွက်ရှိရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း မည်သို့ခွင့်ပြုကြောင်းသိရှိလိုပါသည်။  (သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန > သစ်တောဦးစီးဌာန)
  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါမဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရရှိထားသော သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားများ ပြည်ပတင်ပို့လိုပါက သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးသို့ တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

arrow_backBack to FAQs