စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ ၂၀၁၉

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2019-03-15
အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-10-26 05:21:45

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ