အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် မြန်မာ့ပို့ကုန်များ ချဲ့ထွင်ခြင်း

“Understanding the U.S Generalized System of Preferences” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် Duputy Assistant U.S Trade Representative  ဖြစ်သူ Mr. Erland Herfindahl မှ “အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် မြန်မာ့ပို့ကုန်များ ချဲ့ထွင်ခြင်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Presentation

file_downloadဒေါင်းလုပ်