ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပို့ကုန် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအနက် ပို့ကုန် ကုန်စည်လိုင်း  (၃၇) လိုင်းနှင့် သွင်းကုန် ကုန်စည်လိုင်း (၆၂) လိုင်းတို့အား ၇-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ  လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းကို သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၁)  ဖြင့် ထုတ်ပြန် အသိ ပေးခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါ သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၁) ဖြင့် ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ပို့ကုန် ကုန်စည်လိုင်း  (၃၇) လိုင်းနှင့် သွင်းကုန် ကုန်စည်လိုင်း (၆၂) လိုင်းတို့အား လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့အထိ ဆက်လက်သက်တမ်းတိုး၍ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Import/Export

file_downloadဒေါင်းလုပ်