အသင့်စား စားသောက်ကုန်များ၏ အဏုဇီဝအရည်အသွေး အကဲဖြတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် FDA Circular No2013 -010 အားရုပ်သိမ်း၍ “အသင့်စား အစားအစာများ၏ အဏုဇီဝအရည်အသွေး အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ” အား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း

အသင့်စား စားသောက်ကုန်များ၏ အဏုဇီဝအရည်အသွေး အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် FDA Circular No 2013-010 အားရုပ်သိမ်း၍ “အသင့်စား အစားအစာများ၏ အဏုဇီဝအရည်အသွေး အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ” အား ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်