စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်ပေးမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ၁၉၉၉ (မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်ပေးမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ၁၉၉၉ (မူကြမ်း) အား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်