စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံမှ အစားအသောက်မူကြမ်း (ပြင်ဆင်ချက်အမှတ်X) စည်းမျဉ်းများ ၂၀၂၂ထုပ်ပိုးထားသော အစားအစာများအတွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံမှ အစားအသောက်မူကြမ်း (ပြင်ဆင်ချက်အမှတ် X) စည်းမျဉ်းများ ၂၀၂၂ ထုပ်ပိုးထားသောအစားအစာများအတွက် တံဆိပ်ကပ်ခြင်း ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

 

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်