ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဦးစီးဌာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့် အမှတ် ၂၂-၀၁/ ၂၀၂၂ ဖြင့် စွမ်းအင်အသုံးပြုရသောထုတ်ကုန်များအား မဖြစ်မနေစစ်ဆေး၍အသိ အမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာစည်းမျဉ်းအသစ်များထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း

ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဦးစီးဌာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအမိန့်အမှတ် ၂၂-၀၁/ ၂၀၂၂ ဖြင့်စွမ်းအင်အသုံးပြုရသောထုတ်ကုန်များအား မဖြစ်မနေစစ်ဆေး၍အသိ အမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာစည်းမျဉ်းအသစ်များအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ရက်နေ့တွင်  ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်