ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အစားအသောက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၄ -၀၂၂ ဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းတို့အား အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲ ရေးဦးစီးဌာနမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်းအသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံမှ အစားအသောက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀၁၄-၀၂၂ ဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားသော “မှတ်ပုံတင်ထားသော ဝိုင်တင်သွင်းထားသည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း” နှင့် အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ကြေညာစာအမှတ် ၂၀၁၆-၀၀၇ ဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားသော “ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၏ မူလအရင်းအမြစ်များ၊ ထုတ်ပိုးထားသည့် စားသောက်ကုန်များ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အနိမ့်၊ အမြင့်များအား ဖော်ပြထားသည့် အသိပေးကြေညာစာ” ထုတ်ပြန်ထားခြင်းတို့အား အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်းအသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်းအား ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်