အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားဆေးဝါးထုတ် လုပ်သူများရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်အတွက်လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသည့် Good Manufacturing Practice (cGMS) Clearance အသစ် ထုတ်ပြန် ခြင်းအတွက် ကြားဖြတ်လမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားဆေးဝါး ထုတ်လုပ်သူများရှင်းလင်းလွယ်ကူစေရန်အတွက် လက်ရှိအသုံးပြု လျက်ရှိသည့် Good Manufacturing Practice (cGMS) Clearance အသစ် ထုတ်ပြန်ခြင်းအတွက်ကြားဖြတ်လမ်းညွှန်ချက်များအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ၂၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

 

 

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်