ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ Vitro Diagnostic (IVD) ဆေးပစ္စည်းအတွက် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းနိုင် သည့်အသေးစိတ်စာရင်းနှင့် COVID-19 စမ်းသပ်ကိရိယာများမှတ်ပုံတင် ခြင်းအတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာစာ(မူကြမ်း) ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ Vitro Diagnostic (IVD) ဆေးပစ္စည်းအတွက် မှတ်ပုံတင်စာရင်း သွင်းနိုင်သည့် အသေးစိတ်စာရင်းနှင့် COVID-19 စမ်းသပ် ကရိယာများမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော နည်းပညာ ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာစာ (မူကြမ်း) အား ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့ပါသည်။  

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ

file_downloadဒေါင်းလုပ်