မလေးရှားနိုင်ငံ၊ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရေးနှင့်စားသုံးသူရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ရေးဖော်ပြချက်အက်ဥပဒေအောက်ရှိမျက်နှာဖုံး (face Mask)၏ စျေးကွက်နှင့်ထောက်ခံချက်အတွက်ကုန်သွယ်ရေးကုစားမှုဥပဒေအသစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ပြည်တွင်းကုန်သွယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ရေးဖော်ပြချက် အက်ဥပဒေအောက်ရှိမျက်နှာဖုံး (face Mask) ၏ စျေးကွက်နှင့်ထောက်ခံချက်အတွက် ကုန်သွယ်ရေးကုစားမှုဥပဒေအသစ်  ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းအား ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါသည်။

  • အဖွဲ့အစည်း
  • ကဏ္ဍ Import/Export

file_downloadဒေါင်းလုပ်