၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန် လ(၁၃)ရက်နေ့ထုတ် အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၂၁)၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ်

-

  • Agency Ministry of Foreign Affairs
  • Category General