၂၀၁၆ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ(၁၉)နေ့ထုတ်အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၃၅) စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ်

-

  • Agency Ministry of Foreign Affairs
  • Category General