၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ(၂၅)ရက်နေ့ထုတ်အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၂၇) စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ်

-

  • Agency Ministry of Foreign Affairs
  • Category General
file_downloadDownload