၂၀၁၆ခုနှစ်။ဇူလိုင်လ(၁၈)ရက်နေ့ထုတ်အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၂၆)စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ်

-

  • Agency Ministry of Foreign Affairs
  • Category General
file_downloadDownload